— Jūsu uzticamais partneris Baltijas tirgū

     Kompānijas galvenā misija — mūsu klientu vajadzību apmierināšana pēc kvalitatīvas un efektīvas farmaceitiskās produkcijas, kas veicina veselības un dzīves kvalitātes uzlabošanos.

Mūsu misijas realizāciju veicina ilglaicīgas un abpusēji izdevīgas sadarbības attīstība ar mūsu partneriem, balstoties uz augstiem profesionalitātes standartiem, ētiskajiem principiem un uzticību.

Misijas realizācijas instrumenti: